همیشه مال من باش...این یه خواهشه...

  

به یک خانه فکر میکنم...

خانه ای که کلیدش در دست من هم باشد...

 به پنجره هایی که  دیده بانی تو میشود

برای دیدنم...

وقتی به سوی خانه ات پرواز میکنم

 

گاهی زودتر از تو منتظرت باشم و کمی از تنهایی بترسم...

شماره ات را بگیرم و تو قدمهایت را بلندتر برداری

برای اینکه خیالم را آسوده تر کنی

 

به میوه هایی که برایت پوست میگیرم

به خنده هایمان وقتی تو برایم تعریف میکنی...

به شب هایی که از ذوق خوابم نبرد

 

توی تاریکی به چشمهای بسته ات خیره شوم و ...

از اینکه صدای نفسهایت برای شبی با من است خوشحال باشم

به روزهایی که خواب می مانیم و

فرصتی برای بوسه خداحافظی حتی نمی ماند

 

به یک خانه فکر میکنم...

به یک خانه کوچک...

 

که غروب هایش میتواند پر از بوسه های من و تو باشد...

به یک خانه کوچک که پناه خستگی هایمان باشد

 و هم آغوشی هایمان

 

به یک خانه که توی چهاردیواری اش

 تو مهربانتر میشوی

و

من

عاشقتر...

 

 

تب ترانه های عاشقم

 

هذیان چشمهایم

 

مستی این انگشتان ظریفم

 

تلو تلوی قلم شکسته ام

 

وامدار بوسه های داغ تو بود

 

مرا پاشویه نکنید

 

رقص در شعله های عشقش

 

زیباترین صحنه ی زندگی ام بود

 

  

 

 

 

/ 201 نظر / 68 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مینا ( پری کوچک و غمگین )

آבم ـها فقــــطـ آבم هـَـسـتـنـב نــَـﮧ بیشتــر و نـَــﮧ ڪَمتــر اگــر ڪَمتر اَز چیزے کِـــﮧ هَــستنـב نِگاهشاטּ ڪُنــــے آنـهـآ را شِـــڪَســـتـِـﮧ اے و اَگـــر بیشتــر از آטּ حِــســآبشآטּ ڪُنـــے آنـها تـو را مـے شِــڪَــنَنـَב بین ایــטּ آבم هاے آבم فقط بایـــَــב عاقلانــــﮧ زنـבگـے ڪرב نـــﮧ عاشقــانـــﮧ [گل]

مینا ( پری کوچک و غمگین )

+يڪ سرے اَز حَرف ـهآ رآ نِمے توآטּ فَرآموش ڪَرב.. بـہ هيچ نَحوے... گاه گاهے בَر ذِهـטּ مرور مے شونـב... امّا هَر بآر.. تمآمــ وجوב اِنسآטּ را پُر مے ڪُنـב... از نفرت... چيز بـבے اَست.. اما به آבم يآב آور مے شوב.. بَعضے چيز ـها فرآموش نَشدنے انـב !!! [گل]

مینا ( پری کوچک و غمگین )

نـﮧ تـو نمیـבانــے هـچڪْـس نمـے בانـد پشت ایـטּ چهره ے آرام בر בلـم چـه میـگذرב... نمـے בانـے ڪْسـے نمـے בانـב ایـن آرامش ظـآهـرے و ایـטּ בل نـآ آرام چـقـבر פֿسـتـﮧ ام ڪْرבه اسـت [گل]

مینا ( پری کوچک و غمگین )

نـﮧ تـو نمیـבانــے هـچڪْـس نمـے בانـد پشت ایـטּ چهره ے آرام בر בلـم چـه میـگذرב... نمـے בانـے ڪْسـے نمـے בانـב ایـن آرامش ظـآهـرے و ایـטּ בل نـآ آرام چـقـבر פֿسـتـﮧ ام ڪْرבه اسـت [گل]

مینا ( پری کوچک و غمگین )

چــــــاره ای نــبـــــــود ..! طــعـــــم ســـیــبـــــــ مــیـــداد لـــبـــــانــتــــــــ و مــــــــن .. مــعـــــاوضــــــه کـــــــردم بــهــشـــتـــــــ را بــا آغـــــوشــتــــــــ .. [گل]

مینا ( پری کوچک و غمگین )

هَر چـِـﮧ بـــےوَفایــے کَرد .. بـِـﮧ دِلخُوشــے ِبودَنَش با خُود گُفتَم .. اینْ نیزْ بُگذَرَد ..! لَعنَت بـِـﮧ مَنْ.... کـِـﮧ حَتــے یـِک بار با خُودْ نَگُفْتَم ، او نیز بُگذَرَد ...! [گل]

مینا ( پری کوچک و غمگین )

هَر چـِـﮧ بـــےوَفایــے کَرد .. بـِـﮧ دِلخُوشــے ِبودَنَش با خُود گُفتَم .. اینْ نیزْ بُگذَرَد ..! لَعنَت بـِـﮧ مَنْ.... کـِـﮧ حَتــے یـِک بار با خُودْ نَگُفْتَم ، او نیز بُگذَرَد ...! [گل]

تکیه گاه

سلام عزیزم قالبت عالیییییییییییی است حرف نداره ممنون که امدی نظر دادی لینکم کن بااسمه{تکیه گاه وهستی من}ممنون میشم دریا جون باییییییییی گلم[گل]

مهیار

خدایا اجازه هست ناصبوری کنم؟ به بزرگیت قسم از صبوری خسته ام... از فریادهایی كه در گلویم خفه ماند و میماند... از اشك هایی كه شبها تنها بالشم و تو شاهد آن هستی..ممنون که سر زدی منتظر حضور دوبارت هستم [تایید]

من لشکرم خداست

همه هست آرزويم كه ببينم از تو رويي چه زيان تو را كه من هم برسم به آرزويي؟! به كسي جمال خود را ننموده‏يي و بينم همه جا به هر زباني، بود از تو گفت و گويي! غم و درد و رنج و محنت همه مستعد قتلم تو بِبُر سر از تنِ من، بِبَر از ميانه، گويي! به ره تو بس كه نالم، ز غم تو بس كه مويم شده‏ام ز ناله، نالي، شده‏ام ز مويه، مويي همه خوشدل اين كه مطرب بزند به تار، چنگي من از آن خوشم كه چنگي بزنم به تار مويي! چه شود كه راه يابد سوي آب، تشنه كامي؟ چه شود كه كام جويد ز لب تو، كامجويي؟ شود اين كه از ترحّم، دمي اي سحاب رحمت! من خشك لب هم آخر ز تو تَر كنم گلويي؟! بشكست اگر دل من، به فداي چشم مستت! سر خُمّ مي سلامت، شكند اگر سبويي همه موسم تفرّج، به چمن روند و صحرا تو قدم به چشم من نه، بنشين كنار جويي! نه به باغ ره دهندم، كه گلي به كام بويم نه دماغ اين كه از گل شنوم به كام، بويي ز چه شيخ پاكدامن، سوي مسجدم بخواند؟! رخ شيخ و سجده‏گاهي، سر ما و خاك كويي بنموده تيره روزم، ستم سياه چشمي بنموده مو سپيدم، صنم سپيدرويي! نظري به سويِ (رضوانيِ) دردمند مسكين كه به جز درت، اميدش نبود به هيچ سويي‏