التماس دعا...

یادمان باشد اگر حال خوشی پیدا شد

جز برای فرج یــــــــــــــــار دعایی نکنیم

 

 

 

 

باید دری برای منـاجـات وا شـود

تا درد بی دوای گنــاهم دوا شود

باید کسی که نـزد خــدا دارد آبرو

وقت سحر به یاد دلم در دعا شود

 

 

/ 0 نظر / 71 بازدید