می گویند:

واژه هایت بوی شکستن می دهد...

سوء تعبیر شده...........................

فقط چند ترک ساده است....

تو نگران نباش...

تا روز دیدنت سر پا می مانم...

قول میدهم...

/ 0 نظر / 12 بازدید