...

 

گاهی آدمی

تنهاتر از آن است که

سکوتش می گوید...

 

 

 

غفلت کرده ای مــــــادر...

پشت این قــــلــب عـــــاشق

فرزنــــــــــدت آرام آرام جـــــــان میـسپــارد

و تــــــــــــــــــــو...

فراموش کردن را به او نــــیاموخته بودی...!!!

 

 

/ 0 نظر / 82 بازدید