سمفونی نام تو...

تکرار اسمم زیر سایه ی نام تو شنیدنی ست

 

به نام تو که می رسم

گم می شود شعر و شور و استعاره و غزل

چشمان مردادی ات

واژه های بکر آفتاب ندیده را

می ریزد بر احساس زمستانی ام...

 

خنده هایت...

از پشت سیم و سکوت

می شکند نقاب سرد چهره ام را

همه ی اینها کافیست تا

پر شوم از " سمفونی نام تو "

 

 

می دانی؟

مگر چه می شود تا آخر دنیا از تو بنویسم؟

و تو با لبخند و بغضی عمیق

برایم دست تکان دهی

 

می دانم...

هزار و یک قصه ناب باید بلد باشم

تا امنیت آغوش تو...

اسیر کابوس شبها نشود

 

می دانم

پرستوی زندگی ام...

برای همیشه ماندنت باید آسمان باشم 

....................................................................

سلام به هـمه دوسـتـان عـزیـزم

ممنونم از همه شما که در نبودنم

به یادم بودید. دلم برای همتون تنگ

شده بود.قلب

 

/ 705 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
-:¦:-♥-بدوטּ عـ ـشـ ـق ہرگز-♥-:¦:-

چــــــــه بــــــــے پــــــرواا ... دلــــــمـــــ آغـــــوش ممنـــــوعــــه اے را ميخواهــــــد کِـــهـ تنهــــــا شـــــرعـــــے بــــودنـــش را ... مــــــن ميـــــدانــــمـــــ و دلمــــ و ... تــــــــــــــــــــــــ ـو ...

-:¦:-♥-بدوטּ عـ ـشـ ـق ہرگز-♥-:¦:-

چــــــــه بــــــــے پــــــرواا ... دلــــــمـــــ آغـــــوش ممنـــــوعــــه اے را ميخواهــــــد کِـــهـ تنهــــــا شـــــرعـــــے بــــودنـــش را ... مــــــن ميـــــدانــــمـــــ و دلمــــ و ... تــــــــــــــــــــــــ ـو ...

-:¦:-♥-بدوטּ عـ ـشـ ـق ہرگز-♥-:¦:-

چــــــــه بــــــــے پــــــرواا ... دلــــــمـــــ آغـــــوش ممنـــــوعــــه اے را ميخواهــــــد کِـــهـ تنهــــــا شـــــرعـــــے بــــودنـــش را ... مــــــن ميـــــدانــــمـــــ و دلمــــ و ... تــــــــــــــــــــــــ ـو ...

-:¦:-♥-بدوטּ عـ ـشـ ـق ہرگز-♥-:¦:-

چــــــــه بــــــــے پــــــرواا ... دلــــــمـــــ آغـــــوش ممنـــــوعــــه اے را ميخواهــــــد کِـــهـ تنهــــــا شـــــرعـــــے بــــودنـــش را ... مــــــن ميـــــدانــــمـــــ و دلمــــ و ... تــــــــــــــــــــــــ ـو ...

-:¦:-♥-بدوטּ عـ ـشـ ـق ہرگز-♥-:¦:-

چــــــــه بــــــــے پــــــرواا ... دلــــــمـــــ آغـــــوش ممنـــــوعــــه اے را ميخواهــــــد کِـــهـ تنهــــــا شـــــرعـــــے بــــودنـــش را ... مــــــن ميـــــدانــــمـــــ و دلمــــ و ... تــــــــــــــــــــــــ ـو ...

-:¦:-♥-بدوטּ عـ ـشـ ـق ہرگز-♥-:¦:-

چــــــــه بــــــــے پــــــرواا ... دلــــــمـــــ آغـــــوش ممنـــــوعــــه اے را ميخواهــــــد کِـــهـ تنهــــــا شـــــرعـــــے بــــودنـــش را ... مــــــن ميـــــدانــــمـــــ و دلمــــ و ... تــــــــــــــــــــــــ ـو ...

-:¦:-♥-بدوטּ عـ ـشـ ـق ہرگز-♥-:¦:-

چــــــــه بــــــــے پــــــرواا ... دلــــــمـــــ آغـــــوش ممنـــــوعــــه اے را ميخواهــــــد کِـــهـ تنهــــــا شـــــرعـــــے بــــودنـــش را ... مــــــن ميـــــدانــــمـــــ و دلمــــ و ... تــــــــــــــــــــــــ ـو ...

-:¦:-♥-بدوטּ عـ ـشـ ـق ہرگز-♥-:¦:-

چــــــــه بــــــــے پــــــرواا ... دلــــــمـــــ آغـــــوش ممنـــــوعــــه اے را ميخواهــــــد کِـــهـ تنهــــــا شـــــرعـــــے بــــودنـــش را ... مــــــن ميـــــدانــــمـــــ و دلمــــ و ... تــــــــــــــــــــــــ ـو ...

-:¦:-♥-بدوטּ عـ ـشـ ـق ہرگز-♥-:¦:-

چــــــــه بــــــــے پــــــرواا ... دلــــــمـــــ آغـــــوش ممنـــــوعــــه اے را ميخواهــــــد کِـــهـ تنهــــــا شـــــرعـــــے بــــودنـــش را ... مــــــن ميـــــدانــــمـــــ و دلمــــ و ... تــــــــــــــــــــــــ ـو ...

نگین

وقتی بیدار میشوم .... دنیای واقعی برایم تیره وتار است من میترسم! وقتی خوابیده ام لذت میبرم از این نبودن زیبا! کاش تمام عمر یک خواب بیشتر نبوده باشد! کاش و کاش....