اختیار...

از بهشت‌ که‌ بیرون‌ آمد، دارایی‌اش‌ فـقـط‌ یک‌ سـیـب‌ بود. سیبی‌ که‌ به

وسوسه‌ آن‌ را چیده‌ بود.و مکافـات‌ این‌ وسوسه‌ هبـوط‌ بود. فرشته‌ها

 گفتند: تو بی‌ بهشت‌ می‌میری. زمین‌ جای‌ تو نیست. زمین‌ همه‌ ظلم

‌اسـت‌ و فـسـاد. و انـسـان‌ گـفــت: امـا مـن‌ بـه‌ خـودم‌ ظـلم‌ کـرده‌ام.

 

زمیـن‌ تاوان‌ ظلم‌ من‌ است. اگر خدا چنین‌ می‌خـواهـد، پس‌ زمین از

 بهشت‌ بهتر است.

 
خدا گفت: برو و بدان‌ جاده‌ای‌ که‌ تو را دوبـاره‌ به‌ بـهـشت‌ مـی‌رساند، از

 زمین‌ می‌گذرد، از زمینی‌ آکنده‌ از شر و خیر، از حق‌ و از باطل، از خطا

 و از صواب؛ و اگر خیر و حق‌ و صـواب‌ پـیـروز شد، تو بازخواهی‌ گـشت.

 وگرنه...و فرشته‌ها هم‌ گریستند.

 
اما انسان‌ نـرفت. انسان‌ نمی‌توانـست‌ بـرود. انـسان‌ بر درگـاه‌ بـهـشـت‌

 وامانده‌ بود. می‌ترسید و مردد بود. و آن‌ وقت‌ خدا چیزی‌ به‌ انسان‌ داد.

 چیزی‌ که‌ هستی‌ را مبهوت‌ کرد و کائنات‌ را به‌ غطبه‌ واداشت. انسان‌

 دست‌هایش‌ را گشود و خدا به‌ او «اختیار» داد.

 
خدا گـفت: حال‌ انـتخاب‌ کن. زیرا که‌ تو برای‌ انتخاب‌ کردن‌ آفریده‌ شدی.

برو و بهترین‌ را برگزین‌ که‌ بهشت‌ پاداش‌ به‌ گزیدن‌ توست. عقل‌ و دل‌ و

 هـزاران‌ پـیـامـبـر نـیـز بـا تـو خـواهـد آمد تا تـو بـهتـرین‌ را بـرگـزیـنـی.

 و آنگاه‌ انسان‌ زمین‌ را انتخاب‌ کرد. رنج‌ و نبرد و صبوری‌ را.

و این‌ آغاز انسان‌ بود.

/ 186 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
گفتگو

من ازت خاطره دارم... خاطره درد کمی نیست[گل]

گفتگو

هـر ثانيه كه مي گـذرد چيـزي از تـو را با خـودش مي بـرد. زمان غارتگـر عجـيبي اسـت ...!!! همه چيـز را بي اجازه مي برد و تنها يك چيز را هميشه فرامـوش مي كنـد ... حـس دوسـت داشتن تـو را ...!!![گل]

گفتگو

افساردلم دست خدا بود چنين شد! اي واي اگر دست خودم بود چه ميشد! مقصود دلم مهر و وفا بود چنين گشت! گر مقصد من جور و جفا بود چه ميشد[گل]

گفتگو

گله ای نیست فقط گاهی خاطره ها که هجوم می آورند… . . پناه بگیر طوفان که گذشت خبرت می کنم ![گل]

گفتگو

از بیراهه ها بـــــــیا برای دیدن كسی كه عمریست دوستت دارد!!![گل]

گفتگو

مادرم میگفت: دوستانت را ببین همه به جایی رسیده اند... اما نمیدانست منتظر نشسته ام تا به تو برسم...[گل]

گفتگو

چه تقدیر بدیست من اینجا بی تو میسازم و تو آنجا با او میسازی.....![گل]

گفتگو

تمام پل های پشت سرت را خراب کن. اگر پشت سرت ارزش ماندن داشت جلوتر نمی آمدی . ..........[گل]

گفتگو

ازآدم‌ها بگذر! دلت را گنده‌تر کن... ناراحت این نباش که چرا جاده‌ی رفاقت با تو همیشه یک‌طرفه است.... مهم نیست اگر همیشه یک‌طرفه‌ای.... شاد باش که چیزی کم نگذاشته‌ای و بدهکار خودت، رفاقتت و خدایت نیستی...[گل]

مندیر

دیگر نمیگویم گشتم نبودنگرد نیست اتفاقا گشتم بود ولی مال من نبود دیگری باید بگردد شاید مال اوست