فراموشی...

بوی فراموشی گرفته ام...

 

رنگ تنهایی...

 

 دلشکستگی بغض...

 

و خاموشی...

 

 چیزی نیست

 

تاریخ مصرفم گذشته است...

 

 

 

 

 

 

انگار...

 

آخـــریـــن ســهـــــم مـــا از هــــم...

 

هـــمـــیـــن...

 

 ســکـــوت اجــبـــاری اســـــت...

 

 

 

 

/ 126 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
انیتا و یاسر

اِنـصـــآفــــ نـیـستــــــ کــه دُنـیــآ آنـقـَـدر کـوچَـکـــــ بـآشـَــد کــه آدَمـ هــآی تـکـرآری رآ روزی صـَـد بــآر بــِبـیـنــی و آنـقـَـدر بـُزرگــــــ بــآشَــد کــه نـَتـَـوآنـی آن کَـسـی رآ کـه دلـَتـــــ مـیـخواهــَـد، حـَـتــی یـِکــــ بــآر بـبــیـنــــی...

محمدعلي

خدايـــــــــــا ، دخـلـم با خـــرجـم نميـــخــواند ، کـــم آورده ام ، صـــبري کـــه داده بـــودي تــمــام شـــد ، ولـــي دردم همـــچـــنان باقيــــــست!!! ب دهکـــــــــار قلــــــبم شـــده ام ، ميــــــدانم شـــرمنــــــده ام نميــــــکنـــي؛ باز هــــــم صـــبـــــــر ميــــــخـــواهــــــم.

محمدعلي

مگر خودت نگفتی خداحافظ؟ پس چرا وقتی گفتم"به سلامت" نگاهت تلخ شد؟ برو به سلامت دیگر هم سراغم را نگیر! خسته تر از آنم که بر سر راهت بنشینم و دلیل رفتنت را جویا شوم...

محمدعلي

شعر، جای خالی تو را در حجم مبهم این اتاق ، پر نخواهد کرد ...

محمدعلي

موسیقی درونت را چه کسی می نوازد که صدای سکوتش ، تمام هستی ام را فرا گرفته است..

محمدعلي

روزی اگر نبودم ، تنها آرزویم ساده ام این است ریز لب بگویی :

محمدعلي

توسط:صبا ماهی از بی ابی نمیمیرد...بالا و پایین پریدنش را بنگر...به خاطر دوری از اب خودش را می کشد.

محمدعلي

گاهی در میان مردم ، در ازدحام شهر غیر از تو ، هرچه هست را فراموش می کنم...

محمدعلي

خـسـتـگـی و یـک آغـوش ِ مـهـربـان ِ بـاز و زمـزمـه هـای ِ عـاشـقـانـۀ تـــو آخ کـه چـه مـیـچـسـبـد ...