تنهایی...

 

 

 

ساعتها زیر دوش می نشینی

 

 و به کاشی های حمام خیره میشوی!

 

غذایت را سرد مـــیــــخــــوری

 

نــــاهــــار را نــصــــفـــه شــــب!!! صبحــــانه را شــــــام!!!

 

لباسهایت دیگر به تــــــــــو نمی آیند... همه را قیچی میزنی!!!

 

ساعتها به یک آهنگ تکراری گوش میکنی!!

 

شبها علامت سوالهای ذهنت را می شمری...تا خوابت ببرد

 

تنهایی از تو آدمی میسازد، که دیگر شبیه آدم نیست!!!

 

 

 

 

 

 

/ 746 نظر / 77 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ستایا

وین دایر: این را بیاموزید که خشم خود را رو خخورده یا بر آن نهیب بزنید به جای آنکه دیگران شما را قربانی خشم خودتان کنند. http://www.sharj25.ir

ستایا

سقراط: اگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت آورند بهر از آنست که سخن بگویی و خاموشت کنند.

ستایا

تا چشم ها را بستم آرزویم تو شدی فكر رفتن كردم سمت و سویم تو شدی تا كه لب وا كردم گفتگویم تو شدی در میان سكوت شبهایم جستجویم تو شدی زیر باران پر احساس خیال شستشویم تو شدی هركجا بودم من پیش رویم تو شدی... مهربان در تمام قصه های من هیچ كس جز تو نبود همه اویم تو شدی ...!

ستایا

هر آنچه در عالم هستی است، به سوی تو جذب می‌شود، اگر تو عشق را بی مصالحه به قلب خویش راه دهی ... @};-

هستی

دَســــتــــ هــــایــَـــم خــالـــی اَنـــد • • • جـایِ خــالــی دَســــتـِـــ تــو را هــــیـــــچ کــَــســ بــَــرایــَــم پــُــر نــمـــی کــــنــد • • • راســــتــــ مــــی گـــُـفــتــــ شـــــامــــلو: " دَســـــتـــِـــ خـالـی را بـایــَـــد بــَـــر ســَـر کــــوبــیـــد "

محمد

مــی دانـــی اگـــر هنوز هم تورا آرزو می کنم برای ِ بـی آرزو بودن ِ من نیستـــ !! شــایـــــد آرزویــی زیبـــاتــر از تـــ ــــو ســراغ ندارم ....... [ماچ]

محمد

مــی دانـــی اگـــر هنوز هم تورا آرزو می کنم برای ِ بـی آرزو بودن ِ من نیستـــ !! شــایـــــد آرزویــی زیبـــاتــر از تـــ ــــو ســراغ ندارم ....... [ماچ]

محمد

مــی دانـــی اگـــر هنوز هم تورا آرزو می کنم برای ِ بـی آرزو بودن ِ من نیستـــ !! شــایـــــد آرزویــی زیبـــاتــر از تـــ ــــو ســراغ ندارم ....... [ماچ]

محمد

مــی دانـــی اگـــر هنوز هم تورا آرزو می کنم برای ِ بـی آرزو بودن ِ من نیستـــ !! شــایـــــد آرزویــی زیبـــاتــر از تـــ ــــو ســراغ ندارم ....... [ماچ]

محمد

مــی دانـــی اگـــر هنوز هم تورا آرزو می کنم برای ِ بـی آرزو بودن ِ من نیستـــ !! شــایـــــد آرزویــی زیبـــاتــر از تـــ ــــو ســراغ ندارم ....... [ماچ]